Loonstroken voor ondernemers

Posted By on jun 7, 2016 | 0 comments


Heb je als ondernemer personeel in loondienst, dan moet je je personeel een loonstrook geven bij hun eerste uitbetaling en elke keer als er iets wijzigt. Ook als je werknemer hier zelf niet om vraagt, moet je nog steeds een loonstrook geven. Dit mag eventueel digitaal, mits de werknemer hiermee akkoord gaat en hij de loonstrook zelf op kan slaan, zodat hij ook nadat hij bij jou uit dienst is gegaan, nog steeds de loonstrook kan zien.

Gaat de werknemer niet akkoord met het ontvangen van een digitale loonstrook, dan ben je verplicht hem of haar een papieren loonstrook te geven.

 

Vereisten loonstrook

Er zijn geen standaardformats voor de loonstrook, maar hij moet wel minimaal de volgende dingen bevatten:

 • het brutoloonbedrag en de samenstelling hiervan (denk aan basisloon, toeslagen, uitbetaalde overuren, premies, bonussen, enzovoorts)
 • de inhoudingen die je hebt gedaan, zoals pensioenpremies, werknemersbijdragen voor de auto, loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrag voor de Zorgverzekeringswet
 • het loontijdvak (de periode waarover je loon betaalt)
 • het wettelijk minimumloon dat van toepassing is voor die werknemer
 • de naam van je medewerker en jouw bedrijfsnaam
 • het aantal uren dat je medewerker volgens de arbeidsovereenkomst werkt

 

Naast deze verplichte zaken zijn er nog een aantal andere dingen die ook handig kunnen zijn om te vermelden op de loonstroken:

 •  het nummer inkomstenverhouding dat je hanteert voor die werknemer. Dit nummer geef je ook aan de belastingdienst door in de loonstaat.
 •  het BSN van je medewerker
 •  het SV-loon (het loon wat gehanteerd wordt voor de werknemersverzekeringen
 •  de werknemersverzekeringen waarvoor de medewerker verzekerd is
 •  het aantal verloonde uren
 •  het belastbare loon
 •  de tabel die je hebt gebruikt bij het bepalen van de loonbelasting en de premie volksverzekeringen
 •  of je loonheffingskorting, levensloopkorting en/of jonggehandicaptenkorting hebt toegepast
 •  of je medewerker recht heeft op tijdelijke heffingskorting en of je die eventueel hebt toegepast
 •  het loon dat voor de Zorgverzekeringswet van toepassing is
 •  het bedrag aan arbeidskorting dat je hebt verrekend
 •  eventuele kostenvergoeding die meetelt als eindheffingsloon

 

Facturen niet op tijd betaald

 

Je loonadministratie

 

Vraag eventueel aan je boekhouder of belastingadviseur na of het verstandig is een salarisadministratiesysteem te gebruiken, als je dat nu nog niet doet. Daarmee kun je namelijk meestal automatisch een loonstrook laten maken. Een goede die je daarbij kan helpen is Brockbernd.

Het niet volgens de regels geven van een loonstrook kan je hoge boetes opleveren van de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Komt het vaker voor, dan kan de inspectie zelfs je bedrijf tijdelijk sluiten. Zorg er dus voor dat je je loonadministratie goed geregeld hebt.

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *