Programmeren


Waarom een programmeur inhuren?

Waarom een programmeur inhuren?


Posted By on jun 10, 2016

Als programmeur schrijf je computertaal die de computer programma’s laat uitvoeren of wijzig je programma’s, zodat ze beter functioneren. Een heel bijzonder en recent voorbeeld is de zogenaamde sjoemelsoftware die Volkswagen gebruikt heeft.

 

Software

De Engelse termen software en hardware worden gebruikt om het verschil tussen de apparatuur, de computer zelf, en de programma’s duidelijk te maken. Een programmeur wordt daardoor ook wel softwareontwikkelaar genoemd en zoals Personal Programmer uitlegt, hoeven ze niet altijd direct in het gebouw te zitten maar kunnen ze nu ook op afstand werken . Er is de laatste vier decennia heel wat veranderd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden berichten en gegevens die de computer moest verwerken via een ponskaart ingebracht. Langzaam veranderde dat doordat computers geprogrammeerd konden worden en tot veel meer in staat waren dan rekenwerk. Een van de eerste computertalen was AMBI.

 

Programmeren

Om programmeur te kunnen worden, moet je aan een aantal eisen voldoen.

  1. Je moet werkprocessen begrijpen. Technisch inzicht komt heel goed van pas. Alles moet stap voor stap opgeschreven worden, wil de computer het kunnen uitvoeren. Een foutje zal een storing veroorzaken. Het uitzoeken wat fout is en vervolgens repareren kan heel wat tijd vergen.
  2. Je moet zicht hebben op wat een computer aan kan. Dat lijkt misschien een open deur, maar wie zelf ooit geprobeerd heeft een website te bouwen, weet precies dat dat allesbehalve eenvoudig is.
  3. Je moet een computertaal kunnen gebruiken. De bekendste zijn HTML, Java en SQL.
  4. Je moet samen kunnen werken, want veel werk wordt door een team verzet, waarbij ieder zijn deel doet en ervoor moet waken dat het aansluit op wat de collega’s doen.
  5. Je moet in staat zijn problemen op te lossen. Heb je eenmaal ontdekt waarom iets niet werkt, dan wordt van een programmeur verwacht dat hij dat probleem ook uit de wereld helpt.

 

Website

Programmeurs gebruiken machinetaal om de computer dat te laten uitvoeren wat wij zien of waarmee wij werken. Een mooie website bouwen is veel werk, maar valt in het niet ten opzichte van de programma’s waarop de nieuwe generatie auto’s werkt. Maakt de programmeur een foutje dan kan dat grote gevolgen hebben. Denk maar eens aan de miljoenen die Amsterdam ten onrechte uitbetaalde omdat een komma verkeerd was geplaatst. Het kost heel wat om dit soort fouten weer recht te zetten. Maar zelfs dat is niets vergeleken bij een programmeerfout bij vliegtuigsoftware, want dan kan het levens kosten.

 

7ULJ7GRFDB-compressed

 

Bouwen

Een programmeur is dus iemand die iets bouwt. Dat betekent dat hij, net als een aannemer, moet nadenken over de fundering, de constructie, het isolatiemateriaal, de aanleg van allerlei zaken als water aan- en afvoer, elektriciteit, toegangswegen, straatverlichting en tegenwoordig ook over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dat begint allemaal met het schrijven van een broncode, want dat is de fundering waarop het programma uiteindelijk zal werken. Gezien de complexiteit van een programma werkt de programmeur in een zogenaamde geïntegreerde ontwikkelomgeving, samen met andere programmeurs, teksteditors, testers en collega’s die al vanaf de start proberen te voorkomen dat bugs ontstaan of het programma binnen kunnen dringen.

Read More