Fiscale zaken


Veel bedrijven en ondernemers worstelen met te laat of niet betaalde facturen en incassobureaus spelen hier handig op in. Natuurlijk is het fijn om jouw onbetaalde factuur over te dragen aan iemand, zodat die ermee aan de slag kan. Maar er zijn genoeg redenen om hiermee te wachten en eerst zelf te proberen het probleem op te lossen.

 

Probeer je klant te behouden

De belangrijkste reden om te wachten met het inschakelen van een incassobureau is dat je de relatie met je klant vaak onherroepelijk beschadigt. Een klant schrikt van een brief van het bureau en voelt zich wellicht (terecht of onterecht) beschuldigd. De brief zorgt er wellicht voor dat je debiteur het bedrag betaalt, maar je bent daarmee waarschijnlijk de klant wel kwijt.

 

Stuur eerst zelf een aanmaning

Sowieso moet je zelf altijd eerst een schriftelijke aanmaning hebben gestuurd voor het incassobureau voor jou aan het werk gaat. Pas nadat de termijn van deze aanmaning is verstreken, kan je je factuur overdragen aan een incassobureau.

 

Stel je welwillend op

Ken je de klant goed of wil je deze graag behouden? Bel dan eerst eens om na te gaan wat de reden is dat de factuur niet betaald is. Misschien is er iets misgegaan met de betaling, is de klant het stomweg vergeten of heeft die een tijdelijk liquiditeitsprobleem. Wordt niet boos tijdens het gesprek, maar probeer eerlijk te luisteren naar de reden en probeer samen tot een oplossing te komen.

 

Zoek naar alternatieven zoals een betalingsregeling

Als een klant wel wil betalen, maar het echt niet kan, is een betalingsregeling een goed voorstel. Bespreek dit met de klant en kom in overleg tot een redelijke termijn. Zo houd je de relatie goed en kun jij je cashflow beter voorspellen.

 

Bespaar kosten

Incassobureaus kosten geld. De meeste bureaus berekenen deze kosten door aan de debiteur, maar niet allemaal. Houd hier rekening mee voor je een bureau inschakelt.

 

Heb je vaker problemen met debiteuren die facturen niet op tijd betalen? Denk dan ook eens aan factoring. Hierbij draag je je complete debiteurenbestand over aan een bureau, dat dan uit jouw naam de facturen verstuurt. Je krijgt dan meteen van het bureau 80% of 90% van de factuur en het factoringbureau loopt het risico wanneer de facturen niet worden betaald. Ook software zoals die van Debiteurnet of andere bedrijven, kan je hierbij helpen

Besluit je toch een incassobureau in te schakelen, ga dan goed na welke werkwijze het bureau hanteert. Wil het bureau echt effectief zijn, dan moet het namelijk samenwerken met een gerechtsdeurwaarder. Zonder de deurwaarder kan het bureau namelijk niet veel meer dan dreigbrieven sturen. Alleen een gerechtsdeurwaarder kan het gerechtelijke incassotraject starten, waarbij er bijvoorbeeld beslag wordt gelegd.

Read More
Loonstroken voor ondernemers

Loonstroken voor ondernemers


Posted By on jun 7, 2016

Heb je als ondernemer personeel in loondienst, dan moet je je personeel een loonstrook geven bij hun eerste uitbetaling en elke keer als er iets wijzigt. Ook als je werknemer hier zelf niet om vraagt, moet je nog steeds een loonstrook geven. Dit mag eventueel digitaal, mits de werknemer hiermee akkoord gaat en hij de loonstrook zelf op kan slaan, zodat hij ook nadat hij bij jou uit dienst is gegaan, nog steeds de loonstrook kan zien.

Gaat de werknemer niet akkoord met het ontvangen van een digitale loonstrook, dan ben je verplicht hem of haar een papieren loonstrook te geven.

 

Vereisten loonstrook

Er zijn geen standaardformats voor de loonstrook, maar hij moet wel minimaal de volgende dingen bevatten:

 • het brutoloonbedrag en de samenstelling hiervan (denk aan basisloon, toeslagen, uitbetaalde overuren, premies, bonussen, enzovoorts)
 • de inhoudingen die je hebt gedaan, zoals pensioenpremies, werknemersbijdragen voor de auto, loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrag voor de Zorgverzekeringswet
 • het loontijdvak (de periode waarover je loon betaalt)
 • het wettelijk minimumloon dat van toepassing is voor die werknemer
 • de naam van je medewerker en jouw bedrijfsnaam
 • het aantal uren dat je medewerker volgens de arbeidsovereenkomst werkt

 

Naast deze verplichte zaken zijn er nog een aantal andere dingen die ook handig kunnen zijn om te vermelden op de loonstroken:

 •  het nummer inkomstenverhouding dat je hanteert voor die werknemer. Dit nummer geef je ook aan de belastingdienst door in de loonstaat.
 •  het BSN van je medewerker
 •  het SV-loon (het loon wat gehanteerd wordt voor de werknemersverzekeringen
 •  de werknemersverzekeringen waarvoor de medewerker verzekerd is
 •  het aantal verloonde uren
 •  het belastbare loon
 •  de tabel die je hebt gebruikt bij het bepalen van de loonbelasting en de premie volksverzekeringen
 •  of je loonheffingskorting, levensloopkorting en/of jonggehandicaptenkorting hebt toegepast
 •  of je medewerker recht heeft op tijdelijke heffingskorting en of je die eventueel hebt toegepast
 •  het loon dat voor de Zorgverzekeringswet van toepassing is
 •  het bedrag aan arbeidskorting dat je hebt verrekend
 •  eventuele kostenvergoeding die meetelt als eindheffingsloon

 

Facturen niet op tijd betaald

 

Je loonadministratie

 

Vraag eventueel aan je boekhouder of belastingadviseur na of het verstandig is een salarisadministratiesysteem te gebruiken, als je dat nu nog niet doet. Daarmee kun je namelijk meestal automatisch een loonstrook laten maken. Een goede die je daarbij kan helpen is Brockbernd.

Het niet volgens de regels geven van een loonstrook kan je hoge boetes opleveren van de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Komt het vaker voor, dan kan de inspectie zelfs je bedrijf tijdelijk sluiten. Zorg er dus voor dat je je loonadministratie goed geregeld hebt.

Read More